Rate this postCông Thành Xưng Đế: End Game! – Chiến pháp giác tỉnh các tướng Phần cuối | Long Jo
0:16 Lã Bố – Chiến pháp giác tỉnh: Chiến Thần Vô Song – Phá Trận Phi Kích -Xích Thố Bổn Tập – Địa hình: Bình Nguyên – Lực chến: 25%
2:38 Hoàng Nguyệt Anh – Tồi Thành Bại Trại – Địa hình: Thành Trì – Lực chiến: 65%
4:39 Hạ Hầu Uyên – Sơn Băng Địa Liệt: – Địa hình: Sơn Địa – Lực chến: 25%
6:21 Khương Duy – Chiến pháp giác tỉnh: Phong Mang Tất Lộ & Tuyệt Địa Phản Kích – Địa hình: Thủy Vực – Lực chến: 25%
8:43 Hứa Chử – Chiến pháp giác tỉnh: Phi Thạch Cuồng Kích – Địa hình: Sơn Địa – Lực chến: 25%
9:50 Trương Liêu – Chiến pháp giác tỉnh: Xung Phong Hãm Trận – Địa hình: Sơn Địa – Lực chến: 25%
11:17 Hoàng Trung – Chiến pháp giác tỉnh: Vạn Tiễn Xuyên Tâm – Địa hình: Thủy Vực – Lực chến: 25%
13:40 Điêu Thuyền – Chiến pháp giác tỉnh: Khuynh Thành – Địa hình: Bình Nguyên – Lực chến: 25%
15:56 Tư Mã Ý – Chiến pháp giác tỉnh: Thâm Mưu Viễn Lư – Địa hình: Thành Trì – Lực chiến: 45%
18:32 Tào Trực – Chiến pháp giác tỉnh: Thất Bộ Thành Thơ – Địa hình: Thủy Vực – Lực chến: 25%
21:01 Tào Tháo – Chiến pháp giác tỉnh: Hiệu Lệnh Thiên Hạ – Địa hình: Sơn Địa – Lực chến: 25%
23:49 Mã Siêu – Chiến pháp giác tỉnh: Sự Kỵ Vô Song – Địa hình: Bình Nguyên – Lực chến: 25%
End Game!
#congthanhxungde
#tuonggiactinh
=======================
Bạn bấm subcrise để ủng hộ kênh của mình

=======================

Tag: hack game công thành xưng đế, Giải trí, Entertainment, Music,Âm nhạc, Nhạc trẻ, Young, M4U, game online, game offline, video game, game, trải nghiệm, khám phá, kham pha, discovery, vietnam, travel, restaurant, street food, Công thành Xưng Đế, End Game, Chiến pháp giác tỉnh các tướng, Long Jo, chiến pháp giác tỉnh, giải trí online

Xem thêm: https://chơigame123.vn/category/mobile

Nguồn: https://chơigame123.vn