Rate this postVlad và Nikita giả vờ chơi cửa hàng kem với mẹ của họ. Trẻ em muốn ăn kem nhưng chúng không có tiền.
Vlad và Nikita chơi với đồ chơi trẻ em

Hãy đăng ký!
Trực tuyến của chúng tôi torg

Ứng dụng Google Play:

Ứng dụng App Store:

Instagram VLAD –
Instagram của Nikita –

Tag: cửa hàng play game, vlad, nikita, vlad và nikita, pretend play, ice cream shop, ice cream toys, ice cream, toys, kids playing, kids toys, children, vlad and nikita, kids, chơi giả vờ, cửa hàng kem, đồ chơi kem, kem, trẻ em chơi

Xem thêm: https://chơigame123.vn/category/mobile

Nguồn: https://chơigame123.vn